پنج شنبه ١١ دی ١٣٩٣ :: ٠٠:٢٤
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران

اجرای تکمیل پروژه سالن فرهنگی و ورزشی (استخر) دانشگاه

دانشگاه یاسوج در نظر دارد اجرای تکمیل پروژه سالن فرهنگی و ورزشی (استخر) دانشگاه با مشخصات و شرایط ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید.

اجرای تکمیل پروژه سالن فرهنگی و ورزشی (استخر) دانشگاه

 

 

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران

 

 

دانشگاه یاسوج در نظر دارد اجرای تکمیل پروژه سالن فرهنگی و ورزشی (استخر) دانشگاه با مشخصات و شرایط ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید. لذا از پیمانکاران متقاضی و واجد شرایط دعوت می­گردد نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی از روز شنبه مورخ 13/10/1393 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 22/10/1393 اقدام نمایند.

1-    موضوع پروژه: تکمیل پروژه مجموعه فرهنگی و ورزشی (استخر) دانشگاه

2-    شرح مختصری از کار: اجرای دیوار چینی کف سازی (کاشی کاری، سرامیک و موزائیک) اجرای نما کارهای تأسیساتی شامل موتورخانه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، اجرای سقف کاذب و تکمیل تمامی مراحل کار تا مرحله بهره برداری

3-    مبلغ اولیه برآورد اجرای کار: حدود 16 میلیارد ریال بر اساس فهرست بهای سال 1393

4-    مدت و محل اجرای کار: مدت اجرا 12 ماه و محل اجرا شهر یاسوج در پردیس دانشگاه می­باشد.

5-    رشته و رتبه پیمانکار: حداقل پایه چهار رشته ابنیه و پایه چهار رشته تأسیسات.

6-    آخرین مهلت تسلیم اسناد تکمیل شده توسط متقاضیان: پایان ساعت اداری روز چهارشنبه مورخ 24/10/1393 می­باشد.

7-      نشانی محل تسلیم اسناد تکمیل شده توسط متقاضیان: سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج ساختمان شماره 2 دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه دانشگاه.

8-    حداقل امتیاز قابل قبول برای دعوت به مناقصه 60 درصد میباشد.

9-    پیمانکارانی حق شرکت در مناقصه را دارند که دارای سابقه کار اجرای استخر باشند.

 

مناقصه گران جهت هرگونه سؤال و هماهنگی می­توانند با شماره تلفن 33222467-074 اداره نظارت بر
طرح­های عمرانی تماس حاصل نمایند.

 

 

 

                         معاونت برنامه ریزی و توسعه